جمعه ۳۱ شهر ۱۳۹۶
شرکت هیربد هور با سابقه ای ۱۰ ساله در زمینه انجام امور حقوقی، بازرگانی، ثبتی و مالی در ایران و آلمان توفیق خدمت رسانی به شرکت های ایرانی و آلمانی را داشته است. این شرکت به کمک پرسنل پرتلاش خود آماده ارایه خدمات مشاوره تخصصی به منظور ثبت شرکت ها، مدیریت اداری و مالی، تامین نیروی انسانی، اخذ نمایندگی و بازاریابی برای شرکت های ایرانی و آلمانی است.
کمک به نوسازی و بهبود فعالیت شرکت های تولیدی و بازرگانی ایرانی بر اساس استانداردهای کشورهای توسعه یافته برای محقق شدن هرچه سریع تر اهداف آن ها در دوران پس از تحریم از دیگر اهداف این شرکت می باشد.